Maciej Świerkocki

- Poland -

Translator, novelist, screenplay writer, literary critic, former academic teacher.  As a literary translator he has translated nearly 70 books from English into Polish, including several poems by W.B. Yeats.
An honorary member of the Polish Association of Literary Translators, member of the Polish Writers’ Association and the Polish Film Academy. First Polish judge on the judging panel of the Dublin IMPAC International Literary Award. 
In 2014 he was awarded by the Polish Minister of Culture and National Heritage with a bronze medal “Gloria Artis” for his achievements as a translator and writer. In 2015 he was also honoured by the City Council and mayor of his home city with a medal “Za zasługi dla miasta Łodzi” (which is an order of merit). Also in 2015 he received one of the most important Polish literary awards for translators, awarded by the monthly Literatura na świecie (for the translation of T. Southern’s and M. Hoffenberg’s novel Candy). He is currently working among other things on the new Polish translation of James Joyce’s Ulysses (to be published in 2020). 


Index of translated works: 


- Robert Silverberg, The Stochastic Man (Stochastyk), Wyd. Gord 1993; 
- Henry Miller, The World of Sex (Świat seksu), Wyd. Tangram 1994; 
- Robert Graves, King Jesus (Król Jezus), Rachocki i S-ka 1995 and Officyna 2012 (second edition, revised);
- O.P. Ghai, Unity in Diversity (Jedność w wielości), Wyd. Łódzkie 1995;
- Anton Grosz, Letters to a Dying Friend (Listy do umierającego przyjaciela), Wyd. Ravi 1996;

- Deborah G. Felder, The 100 Most Influential Women of All Time,(Sto najsławniejszych kobiet w dziejach świata) Rachocki i S-ka, Pruszków 1996;
- Irving Benig, The Messiah Stones(Tablice Mesjasza), Rachocki i S-ka 1997;
- J.G. Ballard, The Drowned World (Zatopiony świat), Rachocki i S-ka 1998;
- John Irving, A Widow for One Year (Jednoroczna wdowa) Prószyński i S-ka 1998;
- Rod Mengham, Kobro (a poem), Muzeum Sztuki 1998;
- Angela Carter, The Magic Toyshop (Magiczny sklep z zabawkami), Prószyński i S-ka 1999;
- John Le Carré, Smiley’s People (Ludzie Smileya), Wyd. Amber 1999;
- John Barth, On with the Story (Opowiadać dalej), PIW 1999;
- J.G. Ballard, The Unlimited Dream Company (Fabryka bezkresnych snów), Rachocki i S-ka 2001;
- John Updike, Gertrude and Claudius (Gertruda i Klaudiusz), Prószyński i S-ka 2001;
- John Irving, The Fourth Hand (Czwarta ręka), Prószyński i S-ka 2002;
- Robert Goddard, Sea Change (Przemiana), Prószyński i S-ka 2003;
- Gilbert Adair, The Holy Innocents (Marzyciele), Prószyński i S-ka 2004; 
- J.L. Borges, This Craft of Verse (Rzemiosło poezji), Prószyński i S-ka 2004;
- Irshad Manji, The Trouble with Islam (Kłopoty z islamem), Wyd. Cyklady 2005;
- Michel Faber, Under the Skin (Pod skórą), Wyd. WAB 2005;
- Daniel Handler, Adverbs (Natychmiast, mocno, naprawdę), Wyd. Świat Książki 2006;
- Michel Faber, The Scarlet Petal and the White (Szkarłatny płatek i biały), Wyd. WAB 2006;
- Brian J. Robb, Johnny Depp – A Modern Rebel (Johnny Depp – współczesny buntownik), Wyd. Cyklady 2006;
- David Gilbert, The Normals (Normalsi), Wyd. WAB 2007;
- Gautam Malkani, Londonstani (Londonistan), Wyd. WAB 2007; 
- John G. Morris, Get the Picture (Zdobyć zdjęcie), Wyd. Cyklady 2008;  
- Michel Faber, The Apple (Jabłko), Wyd. WAB 2008; 
- Ciaran Carson, Shamrock Tea (Irlandzka herbatka), Wyd. Akuku Sztuka 2008; 
- Howard Jacobson, Kalooki Nights (Wieczory kaluki), Wyd. Cyklady 2008;
- Michel Faber, The Fire Gospel (Ewangelia ognia), Wyd. WAB 2009;  
- Annie Dillard, The Pilgrim at Tinker Creek (Pielgrzym nad Tinker Creek), Wyd. Literackie 2010;
- Shahriar Mandanipour, Censoring an Iranian Love Story (Irańska historia miłosna – ocenzurowano), Wyd. WAB 2010;
- Annie Dillard, The Maytrees (Państwo Maytree), Wyd. Literackie 2011; 
- Warren Fahy, Fragment (Fragment), Wyd. Świat Książki 2011; 
- Cormac McCarthy, Outer Dark (W ciemność), Wyd. Literackie 2011; 
- Jack Kerouac, Big Sur, (Big Sur), Wyd. WAB 2011; 
- Cormac McCarthy, Suttree (Suttree), Wyd. Literackie 2011;
- Jack Kerouac, Maggie Cassidy (Maggie Cassidy), Wyd. WAB 2012;
- Richard Hughes, A High Wind in Jamaica (Orkan na Jamajce, third Polish translation), Wyd. WAB 2012; 
- Sean Parnell, Outlaw Platoon (Pluton Wyrzutków), Wyd. Literackie 2012;
- Cormac McCarthy, Cities of the Plain (Sodoma i Gomora), Wyd. Literackie 2013; 
- Elif Shafaq, Honour (Honor), Wyd. Literackie 2013;
- James Carnac, The Autobiography of Jack the Ripper (Autobiografia Kuby Rozpruwacza), Wyd. WAB 2013;
- Jack Kerouac, Wake up. The Life of the Buddha (Zbudź się. Życie Buddy), Wyd. WAB 2013; 
- Patti Smith, Woolgathering (Obłokobujanie), Wyd. Czarne 2013; 
- Rachel Cusk, Country Life (Życie na wsi), Wyd. Czarne 2013; 
- Eleanor Catton, The Luminaries (Wszystko, co lśni), Wyd. Literackie 2014;
- Terry Southern, Mason Hoffenberg, Candy (Candy), Wyd. Officyna 2014; 
- Richard Flanagan, The Narrow Road to the Deep North (Ścieżki północy), wyd. Literackie 2015;
- Eleanor Catton, The Rehearsal (Próba), Wyd. Literackie 2015; 
- Jonathan Edwards, My Family and Other Superheroes (Moja rodzina i inni superbohaterowie), Versopolis, IKM, Gdańsk 2016;
- Patti Smith, The M Train (Pociąg linii M), Wyd. Czarne 2016; 
- Richard Flanagan, Wanting (Pragnienie), Wyd. Literackie 2016;
- Richard Flanagan, Death of a River Guide (Śmierć przewodnika rzecznego), Wyd. Literackie 2017;