From "An Invented Child"

by Monica Aasprong


From "An Invented Child"

I give you tears that sprout

you shall use them

when someone forces themselves inside

then you shall let that crying sprout

let the crying dance on the very edge

like the bullets in a fountain

 

then I give you tears that sob

they come over you

when you least expect them

(and is difficult to stop)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I give you a brother to hate

(and you get the violence as a part of siblinghood)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

there’s no room for you in the picture, I say

you must walk yourself, on your legs

 

 

 

 

I drag around the blood of all feet

that is why,

says the child

 

no, I say

that can’t be right

it must be something else

a smaller

burden

 

 

 

 

 

 

perhaps a shattered hate

you can try to heal that

 

 

 

 

 

 

 

 

I see the child walk

with a bunch

on its back

 

the book lies open

 

you have stolen my bonds,

I scream at the child

they are my bonds you have there

not yours

@Et diktet barn, translated by

Fra "Et diktet barn"

jeg gir deg en gråt som spruter

 

den skal du bruke

 

når noen trenger seg inn

 

da skal du la denne gråten sprute ut

 

la tårene danse ytterst

 

som kulene i en fontene

 

 

 

 

så gir jeg deg en hikstegråt

 

den kommer over deg

 

når du minst venter det

 

(og er vanskelig å stoppe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeg gir deg en bror å hate

 

(og volden får du som en del av søskenskapet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

det er ikke plass til deg i bildet, sier jeg

 

du må gå selv, på dine bein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeg sleper rundt på alle føtters blod

 

det er derfor,

 

sier barnet

 

 

 

nei, sier jeg

 

det kan ikke stemme

 

det må være noe annet

 

mindre 

 

du bærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanskje et brustent hat

 

det kan du prøve å hele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeg ser barnet gå

 

med en klase

 

på ryggen

 

 

boka ligger åpen

 

 

du har stjålet mine bånd,

 

skriker jeg til barnet

 

det er min bånd du har der

 

ikke dine

 

 

@Et diktet barn, Cappelen Damm 2010