From "An invented Child"

by Monica Aasprong


From "An invented Child"

I shall tell you the fairy tale you’re so fond of. That of the fire:

 

I met the fire in the forest

the fire saw me and looked

at me with blazing eyes

it came closer and closer

and the warmth warmed

from its arms yellow

its face red

 

it stops and asks:

will you come with me into the forest

come with me through the trees

through the grass

across the field, I’ll go

under the earth, said the fire

with its mouth full of bark

and its voice full of flowers

 

and I joined it on its journey

walked beside it in the dark

 

I’ll show the way, said the fire

@Et diktet barn, translated by May-Brit Akerholt

Fra "Et diktet barn"

Jeg skal fortelle deg det eventyret du liker så godt.

Det om ilden:

 

 

Jeg møtte ilden i skogen

 

ilden så meg og så på

 

meg med skinnende øyne

 

den kom nærmere og nærmere

 

og varmen varmet

 

fra armene gule

 

ansiktet rødt

 

 

den stopper og spør:

 

blir du med meg inn i skogen

 

bli med meg gjennom trærne

 

gjennom gresset

 

bortover marka, skal jeg

 

under jorda, sa ilden

 

med munnen full av bark

 

og stemmen full av blomster

 

og jeg slo følge med den videre

 

gikk ved siden av den i mørket

 

 

jeg viser vei, sa ilden

 

 

@Et diktet barn, Cappelen Damm, 2010