[He always took the toy]

by Julia Szychowiak


[He always took the toy]

He always took the toy

I gave him.

 

Your mother, she didn’t have more of you?

I ask as I did years back,

aware now

the essence of being is care.

 

On a camp by St. Anna’s Mountain

I have a shallow nap.

 

That’ll be all.

© translated by Elżbieta Wójcik-Leese

[On zawsze brał zabawkę]

On zawsze brał zabawkę,

którą mu dawałam.

 

Więcej cię matka nie miała?

Zapytam teraz jak kilkanaście lat temu,

już wiedząc,

że sensem bycia jest troska.

 

Na obozie pod górą św. Anny

zapadam w płytką drzemkę.

 

To byłoby wszystko.

 

© Julia Szychowiak, Intro (Biuro Literackie, 2014)