Rhythm as Immortality

by Julia Szychowiak


Rhythm as Immortality

I’m your playground.

I’m a stain on the bed sheet.

I’m the soft sound

sifting into your headphones

– the symphony of I.

 

© translated by Elżbieta Wójcik-Leese

Rytm jako nieśmiertelność

Jestem waszym placem zabaw.

Jestem plamą na prześcieradle.

Jestem sączącą się cicho

w waszych słuchawkach

symfonią Ja.

© Julia Szychowiak, Intro (Biuro Literackie, 2014)