[I drowned my woman in my dreams]

by Julia Szychowiak


[I drowned my woman in my dreams]

I drowned my woman in my dreams,

perhaps someone’s wife; I left her in the water

observing from the bottom her arched neck

on petrified waves.

 

I cannot love another woman

but my own, though she divides us,

and her last word, day after day,

lumps heavier in my throat.

 

© translated by Elżbieta Wójcik-Leese

[Swoją kobietę utopiłam w snach]

Swoją kobietę utopiłam w snach,

może czyjąś żonę; zostawiłam w wodzie,

obserwując z dna napięty kark

na skamieniałej fali.

 

Nie umiem kochać innej kobiety

prócz własnej, choć ona nas dzieli,

a jej ostatnie słowo z każdym dniem

mocniej uwiera mnie w krtani.

 

© Julia Szychowiak, Wspólny język (Biuro Literackie, 2009)