Tomorrow

Alive I was a daughter,

I waited for you, as I kept running

down the road cut by the town’s branches.

I’m the one to whom returns, a haemorrhage

on the brink, father’s dry cough,

during the night which died out. I had no time

to tell you that day on the bridge

when this had happened.

© translated by Elżbieta Wójcik-Leese

Nazajutrz

Za życia byłam córką,

czekałam na ciebie, stale uciekając

drogą rozciętą gałęziami miasta.

To do mnie czasem powraca jak krwotok

na krawędzi, suchy kaszel ojca,

nocą, co wymarła. Nie zdążyłam powiedzieć ci

tego dnia, kiedy stałam na moście,

kiedy to się stało.

 

© Julia Szychowiak, Wspólny język (Biuro Literackie, 2009)