[Don’t close my eyes, I can’t be everywhere]

by Julia Szychowiak


[Don’t close my eyes, I can’t be everywhere]

Don’t close my eyes, I can’t be everywhere

identically dead. Lower me and lie

under my head my childhood photographs.

 

What will happen next, when they finish the psalms

and get up from the benches? I’ll stay and you go back.

© translated by Elżbieta Wójcik-Leese

[Nie zamykajcie mi oczu, nie mogę być wszędzie]

Nie zamykajcie mi oczu, nie mogę być wszędzie

jednakowo martwa. Przesuńcie mnie niżej i podłóżcie

pod głowę zdjęcia z dzieciństwa.

 

Co będzie dalej, kiedy skończą śpiewać psalm

i podniosą się z ławek? Zostanę, a wy wracajcie.

© Julia Szychowiak, Wspólny język (Biuro Literackie, 2009)