Fun fairs

                             for Alicja Noskowicz

 

I glanced at the object called ‘extreme’,

there was no exit: confront

 

the machine. Sensation scary as death,

 

garish animals of lights and fawning shadows.

 

I entered. The crowd danced with joy:

it was.

© translated by Elżbieta Wójcik-Leese

Wesołe miasteczka

                                              Alicji Noskowicz

 

Spojrzałam na obiekt o nazwie „extreme”,

nie miałam wyjścia, by przeciwstawić się

 

maszynie. Uczucie straszne jak śmierć,

 

jaskrawe zwierzęta świateł i cienie łaszące się.

 

Weszłam. Tłum tańczył z radości,

że jest.

 

© Julia Szychowiak, Wspólny język (Biuro Literackie, 2009)