Strictly Confidential

by Julia Szychowiak


Strictly Confidential

Sleep below the line. Reels of slides, a nebula

in the lungs. A dream about glass, where a child

runs. Hands combing space and the air

in camouflage; before waking up.

 

Sleep in a uniform, with hands on the mouth

not to reveal oneself to the hostile dawn.

Always the same face, a strictly confidential

distribution of light and shade.

© translated by Elżbieta Wójcik-Leese (first published in Poetry Wales, vol.44, no.2, autumn 2008)

Ściśle tajne

Sen pod kreską. Zwoje przezroczy, mgławica

w płucach. Sen o szkle, po którym biegnie

dziecko. Dłonie czeszące przestrzeń i powietrze

w barwach ochronnych; przed dobudzeniem.

 

Sen umundurowany, z dłońmi na ustach,

by nie wydać się przed wrogim świtem.

Ciągle ta sama twarz, ściśle tajny światłocień.

© Julia Szychowiak, Po sobie (Biuro Literackie, 2007)