That Much

For a long time I haven’t written to myself.

I remember, as if it was today.

 

Sleep was sticky like resin, precariously

leaning out of the mouth. Then a gulp of air and

fear climbed us like a child a branch.

 

Do not disturb my entrance into the unfamiliar world,

I have never had a body.

© translated by Elżbieta Wójcik-Leese

Tyle

Bardzo długo nie pisałam do siebie.

Pamiętam jak dzisiaj.

 

Sen był lepki jak żywica, niebezpiecznie

wychylony z ust. Potem haust powietrza i

strach wspinał się po nas jak dziecko po gałęzi.

 

Nie przeszkadzaj mi wchodzić w obcy świat,

nie miałam nigdy ciała.

© Julia Szychowiak, Po sobie (Biuro Literackie, 2007)