A trace

I was under the coat, in the vulgar

light torn at the elbow. Then you met me.

 

Day strolled on the wall till the evening

– it wanted to see more and linger,

because tomorrow it will be elsewhere.

 

I can be seen as long as sleep coughs with me,

until the shadow props on the body.

 

© translated by Elżbieta Wójcik-Leese

Ślad

Byłam pod płaszczem, w rozdartym na łokciu

ordynarnym świetle. Potem mnie spotkałeś.

 

Dzień do wieczora przechadzał się po murze,

żeby więcej widzieć i dłużej pozostać,

bo jutro będzie gdzie indziej.

 

Jestem widoczna, póki sen mną kaszle,

dopóki cień wsparty jest ciałem.

 

© Julia Szychowiak, Po sobie (Biuro Literackie, 2007)