Brighter than the Sun

by Julia Szychowiak


Brighter than the Sun

I will go out when I’m ready.

A strapping girl, right on the pavement.

 

I knew that I could wash my face and hands,

leaking through the dense mesh. That I am patient,

leaning against the shore of the sea. I cannot drink.

 

Come, we shall look for someone inside us,

let me only turn my head.

© translated by Elżbieta Wójcik-Leese

Jaśniej niż słońce

Wyjdę jak będę gotowa.

Na schwał, na środku chodnika.

 

Wiedziałam, że mogę umyć twarz i dłonie,

cieknąc przez gęste oczka. Że jestem cierpliwa,

podpierając się o brzeg morza. Nie mogę się napić.

 

Chodź, poszukamy w sobie kogoś,

tylko odwrócę głowę.

© Julia Szychowiak, Po sobie (Biuro Literackie, 2007)