Morning

I must have seen it somewhere. Say, here,

the face like an uninhabited courtyard.

 

Take the sheet music of the pulse, look:

under the seams of the skin sweet pith

and blood, blood all from glass.

 

© translated by Elżbieta Wójcik-Leese

Rano

Gdzieś to już widziałam. Choćby tu,

twarz jak niezamieszkane podwórko.

 

Weź nuty pulsu i spójrz,

pod szyciem skóry jest miąższ słodki

i krew, krew cała ze szkła.

© Julia Szychowiak, Po sobie (Biuro Literackie, 2007)