Tyber

                           for me, for you and for whomever

 

they suggest we tidy up: gather up the kites,

roll up left-over posters of old heroes.

store: the tricycle, the lego first aid kit,

bin: hollow drink cans from our western fable.

all puny bric-a-brac, cluttering up the hallway,

shove against the wall. bring up from storage:

a few jars for winter, a camping bed, a blanket.

systematically making headway for the future.

finally make a concerted play for happiness,

such as it is, not as it is sought. between the

basement and the stairs experience tragedy.

one which, though small, is crushing

© translated by Marek Kazmierski, (Vienna High Life, Off_Press, 2011)

Tyber

                                   sobie, tobie i komu tam

 

proponują porządek: pozbierać latawce,

postery dawnych bohaterów zwinąć w rolkę.

do piwnicy znieść: rowerek, apteczkę z lego,

kolorowe puszki z biblijnego rfn wyrzucić.

cały drobny majdan, co zagraca przejście,

przesunąć pod ścianę. z piwnicy przynieść:

kilka słoików na zimę, polowe łóżko, koc.

systematycznie wchodzić w przyszłość.

opowiedzieć się wreszcie za szczęściem,

jakie jest, a nie jakiego się szuka. między

piwnicą a schodami przeżyć tragedię.

jedną z tych niewielkich, choć doszczętną

 

© Jakobe Mansztajn, Wiedeński high life (Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”, 2009)