Kurt meets Courtney for the first time

by Jakobe Mansztajn


Kurt meets Courtney for the first time

I was your fan, even before you became

mine, I was sitting in an armchair as deep

as a bath when it hit me, look

how it hit me, since then

 

I don't sleep too good, actually I'm

not sleeping at all – in an armchair as deep

as a bath and I'm choking, choking

with every breath, listen,

 

how silly it sounds, even

in a poem, where my guard is down:

I was sitting in an armchair as deep

as a well

 

and your hands on my throat, as

they say in songs, this is not a lyric,

since then I don't sleep well at all.

© translated by Marek Kazmierski

Kurt po raz pierwszy spotyka Courtney

byłem twoim fanem, zanim ty zostałaś

moim, siedziałem w głębokim jak wanna

fotelu, gdy uderzyło mnie, popatrz,

jak mnie uderzyło, od tamtej pory

 

nie sypiam zbyt dobrze, właściwie

nie sypiam – w głębokim jak wanna

zostałem fotelu i duszę się, duszę się

z każdym oddechem, posłuchaj,

 

jak śmiesznie to brzmi, nawet

w wierszu, gdzie gardę mam niżej:

w głębokim jak studnia siedziałem fotelu

 

i dłonie twoje na szyi mojej, jak

w słowach piosenki, to nie jest piosenka,

od tamtej pory nie sypiam zbyt dobrze.

© Jakobe Mansztajn, Studium przypadku (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2014)