Breathe, do not breathe

by Adam Pluszka


Breathe, do not breathe

There are only few things more dangerous
than children’s games. It’s a miracle or a blind chance
that most of us are still alive.

This one’s away, that one is dead, and those have gone astray

while their black-flowered handkerchief decayed to their dismay.


A droplet of blood. When I say ‘do not breathe,’
it doesn’t mean ‘draw the lungful of air.’
A cold stethoscope taps on the ribs,
the stiff smock arouses fear. It means ‘suddenly
stop breathing.’

Obey me, child. ‘Do not breathe.’

Translated by Karolina Iwaszkiewicz, Szymon Żuchowski and Adam Pluszka

Oddychaj, nie oddychaj

Tylko kilka rzeczy jest bardziej niebezpiecznych
od dziecięcych zabaw. To cud lub ślepy traf,
że większość z nas żyje.
 
Ten wyjechał, ta umarła, tamci poginęli,
choć chusteczkę w czarne kwiaty mieli z sobą, mięli.
 
Pojawia się krewka. Kiedy mówię nie oddychaj,
nie znaczy to nabierz w płuca powietrza.
Chłodny stetoskop stuka o żebra,
sztywny kitel budzi strach. To znaczy nagle
przestań oddychać.
 
Słuchaj się, dziecko. Nie oddychaj.
© Adam Pluszka, Zestaw do besztań (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2014)