It happened

by Adam Pluszka


It happened

I’ve lived through as much as three first graders,

an equal baggage of experiences, an equal measure

of values, multiplied by three and a far more

cynical look at the very same playthings.

 

I’d like nothing to have changed,

so that I could meet this woman again,

just like in the movie, and squeeze her by the hand

firmly during the closing titles.

 

So that I could have textbook model

friends and non-existent enemies.

 

But most of all I’d like to live merely in order

to die in an armchair, quietly at night before

the TV set, holding my dead wife’s hand,

with the cigarette still smouldering.

© translated by Antonia Lloyd-Jones

Stało się

Przeżyłem tyle co trzej pierwszoklasiści,
równy bagaż doświadczeń, równa miara
wartości, przemnożone przez trzy i bardziej
cyniczne spojrzenie na te same zabawki.
 
Chciałbym, żeby nic się nie zmieniło,
żebym mógł znowu spotykać tę kobietę
tak jak w filmie i ściskać ją bardzo za
rękę podczas napisów końcowych.
 
Żebym mógł mieć podręcznikowych
przyjaciół i nieprawdziwych wrogów.
 
Ale najbardziej chciałbym żyć tylko po to,
żeby umrzeć w fotelu, cicho w nocy przed
telewizorem, trzymając dłoń zmarłej żony,
i żeby tlił się jeszcze papieros.
© Adam Pluszka, z prawa z lewa (Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, 2000)