My best friend

by Adam Pluszka


My best friend

A genuine friend should be able to read in

my thoughts my selection of

extracts and contexts in order to

untie Gordias’s little knots.

 

And he should talk like a sort of Miłosz,

but less bombastically.

He should be virtuous, a small touch dissolute

and subtle, when the situation calls for it.

 

And on top of that he must be lifeless,

so he won’t demand any words

or interrupt.

 

And he should be warm for hugging,

compacted and expanded.

exactly like me and totally different.

© translated by Antonia Lloyd-Jones

Mój przyjaciel

Prawdziwy przyjaciel powinien czytać w
moich myślach wybrane przeze mnie
fragmenty i konteksty, żeby
rozwiązywać supełki Gordiasa.
 
I powinien mówić jak jakiś Miłosz,
ale mniej patetycznie.
Ma być cnotliwy, z lekka rozwiązły
i delikatny, kiedy ku temu okazja.
 
I musi być ponadto martwy,
żeby nie wymagał słów
ani przerywał.
 
I ma być ciepły do przytulania,
zwarty i rozwarty,
taki jak ja i zupełnie inny.
© Adam Pluszka, z prawa z lewa (Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, 2000)