HIGHER

mama, what happened here?

I ask and ask, already, one might say, grown up

 

rarely do I climb on a stool anymore to reach for something high

 

now I reach for other things, for example,

higher education –

so that I could still boast of something to my parents,

so that my relatives would be more forgiving:

this one, after all, has a higher degree

 

mama, what happened here?

since childhood, she said, I was crazed,

always trying to comprehend what happens when you ascend

 

even now, I scrape my knees

choosing the wrong way

collecting black and blue marks like a child

smearing my hands with ink

 

 

this one writes and writes – what can we do? she has a higher degree

they don’t have much to boast of, my parents

in front of my relatives

 

mama, what happened here?

I don’t know why I wanted to be, like a boy, not a hairdresser,

but an astronaut

 

and then it began: earrings, climbing through windows,

staying away from home, friends, beer – I felt like I had

set foot on the moon

 

a little later: poems about moonlight

and the search for an elevated moment – like Mačernis, our visionary

 

and yet I never reached a higher aerobatics

and remain

very much afraid

of heights

Translated by Rimas Uzgiris

AUKŠTASIS

mama, o kaip čia buvo

klausiu ir klausiu jau, sakytum, užaugus

 

jau retai bepasilipu ant taburetės, kad ką nors pasiekčiau

 

dabar siekiu kitų dalykų

pavyzdžiui, aukštojo mokslo,

kad vis dar galėčiau tėvams kuo nors pasigirti,

kad giminės atlaidžiau žiūrėtų: šita taigi juk su aukštuoju

 

mama, o kaip čia buvo

nuo vaikystės, sakė, pasiutus

vis bandydavau išsiaiškint, kas būna aukštai kilus

 

iki šiol nusibrozdinu kelius

vis pasirenku klystkelius

ir mėlynes lyg vaikystėj renku

nuo rašalo išsitepa pirštai

 

rašo ir rašo šita – ką darysi, gi su aukštuoju

nelabai kuo turi pasigirti

mano tėvai prieš gimines

 

mama, o kaip čia buvo

nežinau, kodėl ir aš lyg berniukas norėjau būti ne kirpėja,

bet kosmonautė

 

o paskui prasidėjo: auskarai, lipimas per langą,

negrįžimas namo, draugai, alus – jaučiausi lyg koją mėnuly iškėlus

dar truputį vėliau: eilėraščiai apie mėnesienas ir

aukštųjų akimirkų ieškojimas – pagal Mačernį

 

taip ir nepasiekiau jokio aukštojo pilotažo

ir vis dar

labai bijau

aukščio