he thought he was talented

by Mindaugas Nastaravičius


he thought he was talented

I.

 

having decided to build up the muscles of his arms

and stomach, he pumped iron in his garage –

after two weeks, he asked his neighbor

 

to punch him in the stomach with all his strength –

you couldn’t wait any longer – you needed

to know if you were a talented lifter

 

having decided to collect the biggest butterfly

collection in the history of the school,

after two weeks, he called the biology

 

teacher and asked if six butterflies

were a lot – am I a talented butterfly catcher? –

what do you mean, a cabbage moth doesn’t fit?!

 

II.

 

you still think you’re talented –

even as you lie crumpled in the corner of the garage,

catching your breath, inhaling the common cabbage moth

 

and your neighbor would hit you with what shit this is,

not a butterfly at all – that there are so many of these

moths, so many of these catchers

 

III.

 

your only talent is to pretend, imperfectly,

that you, he, and I are not ordinary,

that your consciousness corresponds

 

with no one else’s untouchable butterfly

consciousness, when you breathe, stand, lie down again

under the weight, pushing it farther from yourself

Translation by Rimas Uzgiris of Mindaugas Nastaravičius’ “jis galvojo, kad yra talentingas”

jis galvojo, kad yra talentingas

I.

 

nusprendęs užsiauginti rankų ir pilvo

raumenis, garaže jis stumdydavo štangą –

po dviejų savaičių paprašė kaimyno

 

kad šis iš visų jėgų smogtų į pilvą –

ilgiau tu negalėjai laukti – tau reikėjo

žinoti, ar esi talentingas kilnotojas

 

nusprendęs surinkti didžiausią drugių

kolekciją mokyklos istorijoje, po dviejų

savaičių jis paskambino biologijos

 

mokytojai ir paklausė, ar šeši drugiai

yra daug – ar aš esu talentingas gaudytojas –

kaip tai netinka kopūstinis baltukas?!

 

II.

 

tu vis dar galvoji, kad esi talentingas,

nors guli susirietęs garažo kampe, gaudai

orą ir įkvėpi eilinį kopūstinį baltuką

 

o kaimynas smūgiuodavo, kad šūdas čia,

o ne drugelis – kad labai daug tokių

drugelių, labai daug tokių gaudytojų

 

III.

 

vienintelis tavo talentas – netobulai

apsimetinėti, kad tu, jis ir aš nesame eiliniai,

kad tavo sąmonė sutampa

 

su niekieno kito neapčiuopiama drugio

sąmone, kai įkvėpi, stojiesi, darkart guliesi

po štanga, kai stumsi kuo toliau nuo savęs