cardinals

when we made ourselves each

a fuming disc, well, I have in mind

the sort of thing people call a smoke bomb,

or smoldering shit, in other words, when we made them,

our whole village understood what a good thing saltpetre,

or potassium nitrate, really is – of course, in these matters, it depends on

your convictions – and what a good thing water is, seeded

with salt, how necessary paper, drinking up that water, then drying,

and then welcome all to the conclave

when we made them,

we would go to the woods in a pack, to the ruined animal farm,

we would go, keeping our secret, and soon black or white smoke

would appear, and one year our whole village

was red, yellow, brown because we understood

that we could add hair dye to the mixture – that year

we saw the true hair color of our mothers at last

 

when we made them,

it happened that, having thrown them into the field,

well, first we would lie down, ignite, throw, wait,

and then watch white, black, all kinds of smoke, and so

it happened that we were standing in the field

and none of us could see the others

Translation of "kardinolai" by Mindaugas Nastaravičius

kardinolai

kai mes pasigamindavome

po dūminę šaškę, na, turiu omeny, tokį daiktą,

kurį kiti vadina dūmine bomba ar tiesiog smilkstančiu

reikalu, žodžiu, kai pasigamindavome, visas mūsų kaimas

suprasdavo, koks geras dalykas yra natrio

arba kalio salietra – čia jau, žinoma, priklauso

nuo įsitikinimų, kurią naudosi, – koks geras daiktas

yra vanduo, kurį maitindavome ta druska, koks reikalingas

yra popierius, geriantis tą vandenį, tada džiūstantis,

o tada jau sveiki atvykę į konklavą 

                                

kai tai pasigamindavome,

eidavom būriu į miškus, išgriautas gyvulių fermas,

eidavom išlaikydami paslaptį, juodas ar baltas dūmas

netrukus pasirodys, o vienais metais visas mūsų kaimas

buvo raudonas, geltonas, rudas, nes supratome,

kad į mišinį galima įdėti plaukų dažų – tais metais

pamatėme tikruosius savo motinų plaukus

 

kai visa tai pasigamindavome,

būdavo, einame kiek pritemus į pievą,

gulamės, padegame, metame, laukiame,

balti, juodi, visokie dūmai būdavo, būdavo

atsistojame toje pievoje, bet nė vieno iš mūsų

nebesimato, būdavo atsistojame toje pievoje,

bet nė vieno iš mūsų nėra