invisible metamorphoses

by Aušra Kaziliūnaitė


invisible metamorphoses

would you love me

if suddenly my gender

changed or my scent

the color of my skin

the time of year

 

would you still love

if I were a flower and a stone

or a flower growing

among stones

 

and

generally

do you love me

 

in those blinks of an eye

when I am truly

there

Translation by Rimas Uzgiris of Aušra Kazilniūnaitė’s “nematomos metamorfozės”

nematomos metamorfozės

ar mylėtum mane

jei staiga pasikeistų

mano lytis kvapas

odos spalva

ar metų laikas

 

ar mylėtum

jei būčiau gėlė ir akmuo

arba gėlė užaugusi

tarp mažų akmenėlių

 

ir

apskritai

ar myli mane

 

tomis trumpomis akimirkomis

kai iš tiesų

jais būnu