freedom

an old writer looks at me with disgust

and squeezes some words out through his teeth:

– who can stop you from writing what you want?

we must understand that his times were those of censorship

and we now live in a greenhouse like some kind of tomatoes

 

– who can stop you from writing what you want?

asks the fish with bulging eyes in the unseen stream of time

– who can stop you from writing what you want?

wonder Mickey Mouse and Mr. Jesus

holding hands in the orifice of dreams

in which I drown did drown and will drown

 

– who can stop you from writing what you want?

ask the clams and seashells the waves gulls and seaweed

the drowned ship’s captains and the innocent maidens –

in a decade they’ll give toasts as they drink each other’s blood

by the monument to Anderson’s mermaid or some other hotel

 

– who can stop you from writing what you want?

uneasily stammers the glass in the windows of block apartments

with clouds drifting by

 

I turn to them all and say

– you can all stop me and so can

the red of the rowan berries in the bouquet

Translation by Rimas Uzgiris of Aušra Kazilniūnaitė’s “laisvė”

laisvė

senas rašytojas su pasišlykštėjimu žvelgdamas į mane

pro stipriai sukąstus dantis iškošia

– kas tau gali uždrausti rašyti ką nori?

suprask jo laikais buvo cenzūra o dabar mes gyvename

šiltnamio sąlygom ir nokstam kaip kokie pomidorai

 

– kas tau gali uždrausti rašyti ką nori?

klausia manęs išverstakės žuvys nematomoj laiko upėj

– kas tau gali uždrausti rašyti ką nori?

teiraujasi Peliukas Mikis ir misteris Jėzus

susikibę už rankų sapnų proskynoj

toj pačioj kurioj skęstu kurioj paskendau ir nuskęsiu

 

– kas tau gali uždrausti rašyti ką nori?

klausia manęs moliuskai kriauklės bangos žuvėdros ir dumbliai

nuskendusių laivų kapitonai ir nekaltos mergaitės –

po dešimties metų jos jau skelbs tostus ir gers viena kitos kraują

prie paminklo Andersono undinėlei ar kitam viešbuty

 

– kas tau gali uždrausti rašyti ką nori?

nerimsta daugiaaukščio langų stiklai

ir praplaukiantys debesys

 

atsisuku į juos ir sakau

– jūs man galit uždrausti ir

uždrausti man gali šermukšnių kekių raudonis