Cathedral Lions

by Veronika Dintinjana


Cathedral Lions

Rain, cold and heat have corroded

the low-grade marble; they’re like

the crest of a wave, for an instant

take form

and already

                      dissolve into foam.

 

They smile.

Perhaps they know they are disappearing.

Translated by the author with Rose Aasen

Levi na pročelju katedrale

Tretjerazredni marmor so načeli dež,

mraz in vročina; podobni so

vrhovom valov, za hip

privzamejo obliko

in že se razpustijo

                             v peno.

 

Smehljajo se.

Morda vejo, da kopnijo.

Veronika Dintinjana