Poetics

by Jure Jakob


Poetics

Every day one has to get up

And watch the plum tree

In the eastern part of the garden.

 

All the trees, animals,

Weather events, shades of light,

All the secret and disarming

Cracks in the country

That steadfastly take their places

In spirit and in words,

All these take second place to watching the plum tree

In the eastern part of the garden.

 

Not even the soft sun

That touches the branches early in the morning,

Not even the girl

Who had glanced at me

Fleetingly as at flowers.

Much less is enough.

It’s not enough to want,

One has to watch the plum tree

In the eastern part of the garden.

 

I like doing

What needs to be done.

From Fragments of Work, Ljubljana 2013, translated by Jernej Županič

Poetika

Vsak dan je treba vstati

in gledati slivo

na vzhodnem koncu vrta.

 

Od vseh dreves, živali,

vremenskih pojavov, odtenkov svetlobe,

skrivnostnih in razorožujočih

špranj v pokrajini,

ki si v duhu in besedi

neomajno vzamejo svoj prostor,

je bolje gledati slivo

na vzhodnem koncu vrta.

 

Niti blago sonce,

ki se zgodaj zjutraj nežno stakne z vejami,

niti dekle,

ki me je ošinila z očmi

bežno kot cvetje.

Dovolj je dosti manj.

Ni dovolj hoteti,

ampak gledati slivo

na vzhodnem koncu vrta.

 

Rad delam,

kar je treba.

Jure Jakob, iz zbirke Delci dela, Ljubljana 2013