A Letter for Tomaž

by Jure Jakob


A Letter for Tomaž

The thin spout of silvery liquor, Tomaž, that you’re pouring and missing

The glass will come together into a puddle, clear as a mirror,

That will show us our dreams

Fragrant and sharp.

 

This thin spout of silvery liquor, and your hands

In the strange flight of the birds that had lost their reliable way

South, is like a seal on a letter that I’d like to write to you

Now that I see again: everything that’s gone and what little

Is left, spilled on the table, between the glasses

And the hours that list uncertainly towards

 

Morning.

Translated by Jernej Županič

Pismo za Tomaža

Ta tanek curek srebrnega žganja, Tomaž, ki ga zlivaš mimo

kozarca, se bo sestavil v lužo, čisto kot ogledalo,

v katerem bomo videli naše sanje,

dišeče in ostre.

 

 

Ta tanek curek srebrnega žganja, in tvoje roke

v čudnem letu ptic, ki so izgubile zanesljivo pot

na jug, je kot žig na pismu, ki bi ti ga rad napisal

zdaj, ko spet vidim: vse, kar je odšlo, in tisto malo,

kar ostaja, razlito po mizi, med kozarci

in med urami, ki se negotove nagibajo na stran

 

jutra.

Jure Jakob