Garden

by Jure Jakob


Garden

Given what I see every day

it helps to say

anything  

 

Today it's raining and the salad's growing,

the day resembles no other                                                   

and what will tomorrow be like.

 

It won't work, I find myself saying.                                                  

Maybe it's just one of those years

but the earth goes deeper

 

and the sky always brings some gift.                                                

So important it all is

and constantly changing

 

and this hurts like hunger

like fleshy stinging nettles at the edge of an allotment

which I cut down with a scythe.

 

Given the lavish performance,

the bounteous holiday of seeds and fruits,

I don't do much work.                          

 

That means I do

what needs to be done

so as not to forget what's vital.                                                                        

 

When we go from here

we'll take

the garden with us. 

Translated by Ana Jelnikar & Stephen Watts

Vrt

Z ozirom na vse, kar vsak dan vidim,

je koristno reči

karkoli.

 

Danes dežuje in solata raste,

dan ni enak dnevu

in kaj bo šele jutri.

 

Ne bo šlo, si včasih rečem.

Mogoče je tako leto,

ampak zemlja seže globlje

 

in nebo vedno nekaj podari.

Tako pomembno je vse

in nenehno se spreminja

 

in to skeli kot lakota,

kot sočne koprive ob robu grede,

ki sem jih posekal s srpom.

 

Z ozirom na razkošno predstavo,

stalen praznik semen in plodov,

delam malo.

 

To pomeni tisto,

kar je treba,

da ne pozabim glavnega.

 

Ko bomo šli od tod,

bomo vzeli

vrt s sabo.

Jure Jakob, iz zbirke Delci dela, 2013