walk like

by Ana Pepelnik


walk like

Suddenly the street empties. 

That’s the effect snow has. Today 

it’s falling down like curtains on a stage. 

It brings some peace of its own and 

smooth as butter everything dirty
 
disappears. Now I know it means the piano 

will appear again and, later, the muffled 

sound of gloves sliding too fast over the keys. 

Again you’ll hold the ladybird in your hands 

and put it down on my lap at the end of the street. 

So I won’t shiver and so that the calm 

will hold for a couple of days. The street and everything 

on it is different today. White and empty. 

Its effect is slightly strange so I concentrate 

on the warmth in my lap. With both hands 

I hold the ladybird which brings me luck 

every time I look at it.

Translated by Ana Pepelnik

podobno sprehodu

Ulica se naenkrat sprazni.

To je učinek snega. Danes se usuva

po cestah kot težka zavesa po odru.

S sabo prinese nek svoj mir in kot

po maslu izgine vse kar je umazano.

Zdaj že vem da to pomeni da se bo

spet pojavil klavir in potem zadušen

zven rokavic ki prehitro drsijo po tipkah.

Spet boš v rokah držal pikapolonico

in mi jo na koncu ulice položil v naročje.

Da me ne bi treslo in da se bo mir

obdržal za par dni. Ulica in vse kar je

na njej je danes drugačno. Belo in prazno.

Deluje rahlo tuje zato se skoncentriram

na toploto v naročju. Z obema rokama

držim srečo ki mi prinese pikapolonico

vsakič ko jo pogledam.

Ana Pepelnik