take off

by Ana Pepelnik


take off

It was seven in the morning and I

was watching the little coffee bean. I put it

beside the rolling papers on the windowsill.

Every bean and every rolling paper

should have a view of the sky.

 

Yet so small. It will get crushed

anyway. Dust sprinkles

with the speed of the sunlight and catches

itself in the nook of an eye. You could remove it

with a hanky. In my case the smell

 

of the coffee was left over there. And

ended in a pocket mixed with mint. Slightly

crumpled but right on time. For the end

of a cheap movie with happy ending.

 

Someone brought green tangerines

and they were sweet. And because I know

I am peeling one in the name of walking into

fable woods where looking at some

rotten logs I murmur:

 

if  the peel of fruit (in this case sweet

green tangerine) is an illusion – tangerine

is nearly an experience. And even tangerine

was once a bean. If I left it on the window

 

it has all possibilities to become orange. We are

connected with longing for light. And celerity. Some

of it catches in the windowpane and illuminates

us. Tiny blinking bodies sitting around on the window

shelf. So tiny green and still under the moving airplane.

Translated by Ana Pepelnik

vzlet

Ob sedmih zjutraj sem gledala

zrnce kave. Postavila sem ga

k papirčkom na okensko polico.

Vsako zrnce in vsak papirček

mora imet razgled na nebo.

 

Še tako majhno. Tako ali drugače

ga bo enkrat zdrobilo. Prah se razprši

s hitrostjo sončne svetlobe in se ujame

v kotiček očesa. Lahko ga odstraniš

s papirnatim robčkom. V mojem primeru

 

je tam ostal vonj po kavi. In potem premešan

z mentolom nazadnje končal v žepu. Malo

zmečkan prišel celo prav. Za konec

poceni filma s srečnim razpletom.

 

Nekdo je mimo prinesel zelene mandarine

in bile so sladke. Ker to vem si eno lupim

v imenu stopanja v pripovedni gozd

kjer ob pogledu na nekaj trhlih obžaganih

hlodov mrmram:

 

če so lupine sadeža (v tem primeru sladke

zelene mandarine) iluzije − je mandarina skoraj

res izkušnja. In tudi mandarina je bila enkrat

zrno. Če bi jo pustila na oknu ima vse možnosti

 

da postane oranžna. Povezuje nas želja

po svetlobi. In hitrosti. Nekaj se je ujame

v šipi okna in nas presvetli. Mala svetleča telesa

ki posedamo na okenski polici. Vsa tako majhna

zelena in nepremična pod premikajočim letalom. 

Ana Pepelnik