poem

So far things

are named.

Assigned

like in the poetry

of Adrienne Rich

in 1971.

In their tiny harmony

they represent

a world which

doesn’t exclude me.

Like the tulip

under the window.

It got unfolded

in the moment

when I saw

the rain

and think of

duties

which after all

I couldn’t put aside.

That

kept me calm.

Tulip

with shriveled

leaves

and harmony

in things around me.

Which was 

here ever since. 

Translated by Ana Pepelnik

pesem

Stvari so že

imenovane.

Postavljene

kot v poeziji

Adrienne Rich

leta 1971.

V svojem malem redu

pomenijo

nek svet ki me

ne izključuje.

Tako kot tulipan

pod oknom.

Odprl se je

v trenutku

ko sem opazila

dež

in se spomnila

na opravila

ki jih kljub vsemu

ne smem preložiti.

To dvoje

me je puščalo mirno.

Tulipan

s skrčenimi

listi

in nek red

v stvareh okoli mene.

Ki je tukaj

že od nekdaj.

Ana Pepelnik