sonnets for Joshua Beckman III

by Ana Pepelnik


sonnets for Joshua Beckman III

Boats are distant. Rain was falling until

they were swept away. Now we peel chestnuts.

Roasted shells are little boats.

When they are soaking you can hear cracking

coming out of dried ones. Boats are distant.

How many people do you think still use firewood

in town? Not many.

All I do is move. And peel

chestnuts. From one station to another. Sometimes

I say more than usual in one day.

Firewood emits enough heat. Sometimes

I listen pipes cracking until

I fall asleep. Sometimes people are in the rain.

Until they start crying.  

Translated by Ana Pepelnik

soneti za Joshuo Beckmana III

Čolni so daleč. Dež je padal tako dolgo

da jih je odneslo. Zdaj lupimo kostanj.

Prežgane lupinice so majhni čolni.

Ko se namaka se sliši pokanje

v tistih ki so presušeni. Čolni so daleč.

Kaj misliš koliko ljudi še kuri na drva

v mestu? Ne veliko.

Jaz se samo še premikam. In lupim

kostanj. Od ene postaje do druge. Včasih

povem več kot v enem dnevu.

Drva oddajajo dovolj toplote. Včasih

poslušam pokanje v ceveh dokler 

ne zaspim. Včasih so ljudje na dežju. 

Tako dolgo dokler ne začnejo jokat. 

Ana Pepelnik