sonnets for Joshua Beckman I

by Ana Pepelnik


sonnets for Joshua Beckman I

Incomplete dreams. And easy

morning. Towels are spinning. The pinwheel

is dappled. Incomplete morning.

And easy dreams. Trash men are clearing

glass cans. This is morning pinwheel.

Quite improper for incomplete

dreams. Mist. Leftovers of rain on oxeyes

and chrysanthemums. Close to beginning of November.

First smell of winter. Easy trash men.

Dappled rain and incomplete flowers.

Improper November. It always begins with

trash men and ventilated coats.

Close to beginning. First smell of November

of ventilated rain. Incomplete dreams.

Translated by Ana Pepelnik

soneti za Joshuo Beckmana I

Nedokončane sanje. In počasno

jutro. Brisače se vrtijo. Vetrnica

je pisana. Nedokončano jutro.

In počasne sanje. Smetarji praznijo

kante za steklo. To je jutranja vetrnica.

Povsem neprimerna za nedokončane

sanje. Megla. Ostanki dežja na pajkih

in krizantemah. Blizu začetka novembra.

Prvi vonj po zimi. Počasni smetarji.

Pisan dež in nedokončane rože.

Neprimeren november. Vedno se začne

s smetarji in prezračenimi plašči.

Blizu začetka. Prvi vonj novembra

po prezračenem dežju. Nedokončane sanje.

Ana Pelepnik