The dream

by Lies Van Gasse


The dream

Lies Van Gasse en Bas Kwakman, Een stem van paardenhaar, Azul Press, 2014.

This time I went
around the earth
in aged, woollen tents.
 

You asked me to speak clearly.
 

On the sky lay the land,
on the land lay a cloth.
Each block was a sign of fortune.
 

A mast arises.
A train hurtles.
Evening falls intently.
 

Roses lie on the beds that bear us,
but we turn in the dust.
Ribbons hanging round our arms.
 

More than once the heavens
clear then cloud over.
 

Water runs down the walls in the night
and we can hear it. We wade.


We smear our skin,
tan our limbs.
 

An old gazelle sings
In the belly, camels become.   

Translated by Rosalind Buck. Published in A Horse Hair Voice, by Lies van Gasse and Bas Kwakman, Amsterdam/Maastricht 2014, Azulpress.

De droom

Lies Van Gasse en Bas Kwakman, Een stem van paardenhaar, Azul Press, 2014.

Deze keer ben ik
om de aarde gegaan
in oude, wollen tenten.
 

U vroeg mij om helder te spreken.


Op de lucht lag het land,
op het land lag een doek.
Elk blok was een teken van voorspoed.
 

Er staat een mast op.
Een trein dendert.
De avond valt aandachtig.
 

Rozen liggen op de bedden die ons dragen,
maar wij draaien in het stof.
Lint hangt om de armen.
 

Meer dan eens trekt de hemel
open en dicht.
 

In de nacht valt water langs de muren
en wij horen het. Wij waden.
 

Wij smeren onze huid,
looien onze leden.
 

Een oude gazelle zingt
In de buik worden kamelen.

Lies Van Gasse en Bas Kwakman, Een stem van paardenhaar, Azul Press, 2014.