the white fucking bunnies

by Els Moors


the white fucking bunnies

the white fucking bunnies fuck

and they fuck the roof flat

without remote control

chime chime it’s morning!

morning in this wet land

this toothpaste nutella land

this wet wasted field

there are three airstreams with

orange curtains a patch of fog appearing

on its own slips sideways out of view

 

*

 

strange things happen in this house

where the walls seem not to want

to right themselves — to not want to be right —

there are men asleep in the bed

usually the door closes on its own

 

*

 

in this footlight I seek the white fucking

bunnies emptiness is stretched on a gurney

one two three march let’s move

together and crack no vertebrae needlessly

both hands lovingly clutching this brain

we are homeward bound

to the white fucking bunny

 

*

 

the old white fucking bunny is never done

it fucked after which it fucked whereupon it further fucked

precisely that — it casts no horny eye on a black and white

striped summer dress — the old white fucking bunny fucks

blindly into posterity

 

*

 

the stork brings the baby and sings

merrily spinning through the tree grass

this new life is a fuckbunny

it fucks and fucks and fucks

 

*

the white fucking bunny fucks jumpfalling

while cracking oysters on the red bed

I could be here putting the tongue in fiery water

or letting it slide over the broad plane of

his soles mounting the better feeling

 

a body until it fits

 

*

 

the white fucking bunnies live

under rusty steeples near the ‘no

dumping’ site they slide in and out of each other

especially there unsuspected

clutching at each other’s soft white skin

 

*

 

if I rise one morning

then next to the white fucking bunnies in the grass

the attenuated fields are voided — faded —

is the morning through the window

Translated by Joshua Clover and Sarah Posman

de witte fuckende konijnen

de witte fuckende konijnen fucken
en zij fucken samen het dak plat
zonder afstandsbediening
galm galm het is ochtend!
het is ochtend in dit natte land
dit tandpasta nutella land
dit natte afgematte veld

er staan drie camping caravans met
oranje gordijnen een uit zichzelf verschenen
flard mist trekt zijdelings het oog voorbij

*

er gebeuren vreemde dingen in dit huis
waar de muren zich niet lijken te willen
rechten - niet recht willen zijn -
er slapen mannen in het bed
meestal valt de deur vanzelf dicht

*

in dit voetlicht zoek ik de witte fuckende
konijnen de leegte staat op draagbaar
een twee drie mars laten we samen
bewegen en niet onnodig wervels kraken
leg beide handen liefdevol rond dit brein
wij gaan huiswaarts
naar het witte fuckende konijn

*

het oude witte fuckende konijn heeft nooit meer gedaan
het fuckte waarna het fuckte waarna het weer verder fuckte
precies dat  - het werpt geen geile blikken naar een zwart-wit
gestreepte zomerjurk -  het oude witte fuckende konijn fuckt
blind een nageslacht vooruit

*

de ooievaar brengt het kind en zingt
vrolijk tollen bomen door het gras
dit nieuw leven is een fuckkonijn
het fuckt en fuckt en fuckt

*

het witte fuckende konijn fuckt springvallend
terwijl oesters openbreken op het rode bed
hier zou ik kunnen zijn de tong in vurig water
steken of over het volle voetvlak van zijn zolen
laten glijden het bergen van het betere gevoel

een lichaam tot het past

*

de witte fuckende konijnen wonen
onder roestige kerktorens nabij de plaats
'geen afval dumpen' zij schuiven in en uit elkaar
vooral daar waar niemand hen vermoedt
sluiten zij hun poten om het zachte witte vel

*

als ik op een ochtend wakker word
dan naast de witte fuckende konijnen in het gras
de langgerekte velden zijn nog kaal - vaal -
is de ochtend door het raam

Els Moors, Er hangt een hoge lucht boven ons Nieuw Amsterdam, 2006.