I’m reconciled with being created

and I’m touched all

sea anemone

 

a cold wind comes from over

the mountains it has been raining for days

and there is no improvement

 

in sight everyone keeps their lips

pressed together in icy silence

and the thermometer’s needle

can’t stop flirting with zero

 

if I speak henceforth only

with murderers and thieves

who go to ground like

Bedouins in the desert

 

my lonesome speech

is chaste as the water of

an ocean but then

then before the world

used it as a dump

 

 

 

 

 

 

Translated by Joshua Clover and Sarah Posman

ik gedoog dat ik werd geschapen

en raak me aan ik ben een en al

zeeanemoon

 

een koude wind komt van over

de bergen het regent al dagen

en er is geen beterschap

 

in zicht iedereen houdt de lippen

op elkaar in ijzig zwijgen

en de wijzer van de teller

flirt voortdurend met het nulpunt

 

als ik spreek dan enkel nog

met moordenaars en dieven

die zich verschansen als

bedoeïenen in de woestijn

 

mijn eenzame spraak

is kuis als het water van

een oceaan maar dan van

voor hij door de wereld

als stortplaats werd gebruikt

Els Moors, Liederen van een kapseizend paard Nieuw Amsterdam Uitgevers / Het Balanseer, 2013