the trees asked for walking

with their gnarled trunks and wide crowns

the path followed the trees

and I followed the path

 

the birds were owner occupants

of the trees they had a great bird body that

renewed itself insistently

 

when a bird fell he lay hunched in the sand

beadblack eyes frozen the wings

half infolded

half flightpoised

 

tiny translucent beak

open

agape

 

his last kiss given

of the air he sings in

moonlight

 

I must not forget that I have feet

and legs heavy as sacks of salt

Translated by Joshua Clover en Sarah Posman

de bomen nodigden uit tot wandelen

met hun knoestige stammen en wijde kruinen

het pad volgde de bomen

en ik volgde het pad

 

de vogels bezaten en bewoonden

de bomen zij hadden één groot vogellichaam dat

zich voortdurend vernieuwde

 

toen een vogel viel lag hij met gekromde rug in het zand

de zwarte kraalogen star de vleugels

half dicht geplooid

half in vliegstand

 

het miniscule licht doorlatende bekje

open

ontzet

 

ontving hij zijn laatste kus

in de lucht zingt hij in het

maanlicht

 

ik mag niet vergeten dat ik voeten heb

en benen zwaar als zoutzakken

Els Moors, Liederen van een kapseizend paard Nieuw Amsterdam Uitgevers / Het Balanseer, 2013