the horse is no horse

but it waits in the wings

and I stroke its moon

 

its mane waits

until liberated by my mouth

its phases are lying on my plate

 

turning the Ferris wheel until moonmane and wheel

have spoke jointly and in the void

my chocolate ass drawn toward its round nostrils

 

pushed the horse starts angling for sugar and hay

for sandcastles fleas seafoam worked loose

background against which we both

 

gallop

urgent rolling boil

seething

Translated by Joshua Clover and Sarah Posman

het paard is geen paard

maar het staat in de coulissen

en ik klop het op de manen

 

de manen van het paard wachten

tot ze worden bevrijd door mijn mond

het zijn cirkels die op mijn bord liggen

 

draaiend aan het reuzenrad tot maan en rad

aan elkaar gespaakt en ikzelf in het luchtledige

mijn chocolade billen richting zijn ronde neusgaten

 

heb geschoven het paard naar suiker en hooi begint

te vlooien zandkastelen losliggend zeewater

de achtergrond waartegen wij beide

 

galopperen

haastig rollend hitsig

schuimbekkend

Els Moors, Liederen van een kapseizend paard Nieuw Amsterdam Uitgevers / Het Balanseer, 2013