Under Van Dyke Parks’s Window (Interlude)

by Geert Buelens


Under Van Dyke Parks’s Window (Interlude)

It’s a Saturday and we’re sitting under

Van Dyke Parks’s window. He didn’t ask us to

but we’re sitting there anyway

 

I wouldn’t call it waiting

but neither would I say

that we’re just sitting

 

We’re sitting under the window

and listening to his tapping

 

Van Dyke Parks’s tapping

 

He doesn’t give the impression

of stopping anytime soon

but we don’t find that draining

it keeps us going

 

Also sitting under the window are German shepherds

seemingly after something

beyond our ken

 

This is something we should have done

much, much sooner

and what an idea it is

to sit like this under the window

 

Soon night will fall

his chimney will start to draw

and we’ll go back to where we’re from

each apart

 

And in the glow

around our ears

a song will play

that very closely resembles

what we’ve just heard

 

But it only seems like that

because nothing sounds

like Van Dyke Parks’s tapping

 

Translated by David Colmer, from Thuis, publisher: Ambo Amsterdam, 2014

Aan het raam van Van Dyke Parks (Interludium)

Het is zaterdag en we zitten bij het raam

van Van Dyke Parks. Hij vroeg

daar niet om maar we zitten er toch

 

Wachten zou ik het niet noemen

maar wat we daar doen

is niet gewoon

 

We zitten bij het raam

en horen zijn getik

 

Het getik van Van Dyke Parks

 

Hij geeft niet de indruk

er heel snel mee te gaan stoppen

maar dat enerveert ons niet

het houdt ons aan de gang

 

Ook bij dat raam zitten Duitse herders

zij lijken uit op iets

buiten ons bereik

 

Veel eerder hadden we dit

moeten ondernemen

wat een idee ook

zo te zitten bij dat raam

 

Straks valt de avond

en begint zijn schouw te trekken

wij keren dan terug van waar we kwamen

ieder apart

 

En in een gloed waarin elk

van onze oren

speelt een lied

dat heel sterk lijkt

op wat we eerder hoorden

 

Maar dat lijkt alleen maar zo want

niets op aarde klinkt

als dat getik van Van Dyke Parks

Geert Buelens, from Thuis , publisher Ambo Amsterdam, 2014