Lament

The united textile mills en marche
Lament
The aorta & the arse & the hole
Lament
The moaning of the flesh & the marsh
Lament
The recycled overdose & the rift
Lament
The magpie on the gallows & the grin
Lament
The squaring of the miracle & the shin
Lament
The pressure on the system & the magnet
Lament
The suction of the blood & the prophet
Lament
The drumroll of the rhythm & the roof
Lament
The routine of the beat & the baton
Lament
The sickening of the age & of the game
Lament
The coalition of the yawn & of the hype
Lament
            It is the weighing of the many & of the more
            It is the mystery of the propulsion of the oar
            It is  the spectacle, the gala, the furore
            It is the dogma, the axiom and the law
The shrinking of the cloth & of the seam
Lament
The downsizing of fat & the betrayal
Lament
The advice of the plug & of the valve
Lament
The rise of the interest-rate, the sale
Lament
The broken deal, the failure, the design
Lament
The saving of power, the guts, the jeer
Lament
            It is the cowardice & the courage, the heroics
            It is the mirror image of these mosaics   
            It is a drama without gods or public
            It is the canker, the conception, the colic

Translatied by Karlien Van Den Beukel, 2006, Website Poetry International

Lament

De verenigde vezelfabriek en marche
Lament
De aorta & de aars & het gat
Lament
Het klagen van het vlees & het moeras
Lament
De overdosis recycleren & de barst
Lament
De ekster op de galg & de grimas
Lament
De kwadratuur van het mirakel & de blaas
Lament
De overdruk op het bestel & de magneet
Lament
De zuigkracht van het bloed & de profeet
Lament
Het roffelen van het ritme & het dak
Lament
Het doorgaan van de maat & de matrak
Lament
Het overgeven van de eeuw & van het spel
Lament
De coalitie van de geeuw & van de rel
Lament.
            Het is het wegen van het veel & van het meer
            Het is het raadsel van de spankracht van de veer
            Het is het spektakelstuk, het galafeest, de eer
            Het is het dogma, het axioma & de leer
Het krimpen van de stof & van de naad
Lament
Het overtollig vet wegsnoeien & verraad
Lament
Het suggereren van de stop & het ventiel
Lament
Het laten groeien van de rentevoet, de hiel
Lament
Het zwaktebod, de faling, het patroon
Lament
Het opslaan van de kracht, de durf, de hoon
Lament
            Het is de lafheid & de moed, de heroïek
            Het is het spiegelbeeld van deze mozaïek
            Het is een schouwspel zonder goden of publiek
            Het is de kanker, de bevruchting, de koliek

Geert Buelens,from: Het is, publisher: Meulenhoff, Amsterdam, 2002