the staff manager lay down on the shore

in the wet sand close to the sea

 

for a long time

she had been waiting

glancing

she wanted

to feel the sea

throb

roll back and forth

 

she had been falling asleep to the sound

of waves

and she had been longing

 

the staff manager had been longing for porn

 

she spread her legs wide

kept her eyes open

and let the sea lick her

decisive and unwitting

unsentimental the way it

drowns some and saves others

she wanted

the whole ocean inside

she wanted to be infected with something

unrelenting

 

the staff manager had been looking at pictures

of the sea in sunset

and the sea in rain

blushing

clear wild idle

all kinds

she

had been drinking seawater

 

she had gone out into the storm collecting waves in a bucket

gone home and poured them over her face

googled the depths

sorted them among bookmarks

deeper and deeper

the Mariana trench had made her

come each time

 

so now it was just her

and the sea

the staff manager closed her eyes and saw

how her womb was a port

filled with expensive sailboats

tankers cargo ships icebreakers submarines

ferries

battleships

 

and she lay there until she saw

how they all sank

and how their hulls cracked

into just as expensive

indistinguishable splinters

personalchefen la sig en kväll i sanden

den fuktiga närmast vattnet

hon hade väntat länge

sneglat

hon ville

känna havet

dunka

rulla ut och in

 

hon hade somnat till ljudet

av vågornas svall

och hon hade längtat

 

personalchefen hade längtat efter porr

 

hon särade benen brett

behöll ögonen öppna

och lät havet slicka henne

resolut och ovetande

osentimentalt på samma vis som det

dränker en del och räddar en del

hon ville ha

hela stora havet inuti

hon ville bli smittad av något

obevekligt

 

personalchefen hade tittat på bilder

av havet i kvällssol

och havet i regn

rodnande

klart vilt lojt

alla sorter

hon hade

druckit havsvatten

 

gått ut i stormen samlat vågor i en hink

gått hem och hällt dem över sitt ansikte

 

googlat djupen

ordnat dem bland bokmärken

djupare och djupare

marianergraven hade fått henne

att komma varje gång

 

nu var det alltså bara hon

och havet

och för sin inre syn såg personalchefen

hur hennes livmoder var en hamn

full av dyra segelbåtar

tankfartyg lastfartyg isbrytare ubåtar

bilfärjor

slagskepp

 

och hon låg kvar tills hon såg

hur de alla gick under

och skroven sprack till

precis lika dyra

flisor av oigenkännlighet

Sanna Hartnor