pencils were brought to paper

drew houses and horses

lists

suns

maps over the area

 

plans

lines that looked like lines

were really

heating cables

the water's way through the walls

 

the heating cables' way

through the ground

were really

lines in the plumber's dreams

 

the lifeline in

the plumber’s hand

was really

a sun

a horse

a house

 

pencils were brought to paper

some searched

the face

in the mirror

for something familiar

searched for a

nose

found it

and drew

 

others saw nothing but

colours

 

sometimes the residents could hear

the bottom of the sea

bellow

 

sometimes they could hear their

own depths

rise in response

 

through the brackish water of the eyes

they could

see their hands

rupture

like thick grey

elephant skin

they could hear

their feet

rumble and thunder

 

moments like that

they threw

a glance at the shoe rack

opened all the taps

and let it pour

drag

the worst of it

down the drain

pennor fördes till papper

gjorde hus och hästar

listor

solar

kartor över området

 

ritningar

linjer som liknade linjer

var egentligen

värmekablar

vattnets väg genom väggarna

 

värmekablarnas väg

genom marken

var egentligen linjer

i vvs-killens drömmar

 

livslinjen i

vvs-killens handflata

var egentligen

en sol

en häst

ett hus

 

pennor fördes till papper

en del tittade efter

i ansiktet

i spegeln

letade efter

något välbekant

letade efter en

näsa

hittade den

och ritade

 

andra såg bara

färgerna

 

 

 

ibland hörde man havets botten

råma

 

ibland kunde man höra sin

egen botten

resa sig till svar

 

man kunde

genom ögonens brackvatten

se sina händer

spricka upp

som tjock grå

elefanthud

man kunde höra

sina fötter

dåna och mullra

 

i sådana stunder

slängde man

ett getöga på skohyllan

satte på alla kranar

och lät det rinna

dra med sig

det värsta

ner i avloppshålen

Sanna Hartnor