the attitude towards ketchup

varied among the residents

 

some flinched

at the sight of it

 

others took a stand

by keeping a bottle in the fridge

 

to be like people most

 

the children should know

how it tastes

relationen till ketchup

skilde sig bland de boende

 

en del ryggade tillbaka

vid åsynen

 

andra tog ställning

genom att ha en flaska i kylen

 

att bete sig som folk

 

barnen måste veta

hur det smakar

Sanna Hartnor