the houses were not

yet self-assured

they had been left there together

awkward and like strangers

to cope as best they could

you could almost say

they stayed where they were put

waiting

to get to leave

 

the residents were instructed

to walk gently

across the bicycle path

until it got used to

being a bicycle path

 

the residents were instructed

not to stare at the horizon for too long

not to make it embarrassed

in the initial stages

not to wear it out

or start taking it for granted

 

the plan had been

a lot of open spaces

even surfaces

smooth like cheeks

the calculations had been

beautiful

with associations to the arctic

a grey glacier

in the midst of the houses

a majestic desolate place

to socialize in

 

the whales

there should have been whales in the water

whales take up too much space and their call is too sad

the echo among the houses

someone suggested a penguin

that could be fed with

one black raisin a day

it would have been shiny

it would have

cheered things up

 

the building society gave away skateboards

one for each child, even the ones

who seemed too young

according to calculations

it would go well with the grey glacier

create motion, an organic element and

perhaps entice something nostalgic

 

in the young parents

working from home

 

the sea was not watching

the sea saw nothing

the residents noticed

went to bed earlier

than necessary

husen hade inte

hunnit bli självmedvetna

de hade blivit lämnade där ihop

främlingar för varandra och obekväma

att klara sig bäst de kunde

man kan närmast beskriva det som

att de stod där de blivit ställda

väntande

på att få gå

därifrån

 

de boende fick instruktioner om

att gå försiktigt

över cykelstigen

tills den vant sig

vid att vara cykelstig

 

de boende fick instruktioner

titta lagom länge ut över horisonten

för att inte genera den

i inledningsfasen

inte slita på den

eller börja ta den för given

 

det skulle vara mycket ytor

släta plana

som kinder

det hade räknats ut att det skulle bli vackert

associationerna gick till arktis

en grå glaciär

mitt i bostadsområdet

en majestätiskt öde plats

att umgås på

 

valarna

det borde ha funnits valar i vattnet

valar tar för stor plats och de låter för sorgset

ekot mellan husen

någon föreslog en pingvin

som kunde matas med

ett svart russin om dagen

den skulle vara blank

den skulle

pigga upp

 

bostadsföreningen gav bort skateboards

en till varje barn, även de till synes för små

det hade räknats ut att det skulle passa

med den grå glaciären

skapa rörelse, ett organiskt inslag och

kanske attrahera något nostalgiskt

 

hos de unga föräldrar

som jobbade hemifrån

 

havet såg inte på

havet såg inget alls

de boende märkte det

gick och la sig tidigare

än nödvändigt

Sanna Hartnor