My father said: If it were possible to compete in martyrdom your mother would do

everything to lose

My mother said: The heart is not like the knee that can be bent at will

My father said: Even the rooster who does not crow gets to see the sun rise

My mother said: But if the hen does not lay an egg she will be served for dinner

Translated by Jennifer Hayashida

Min far sa: Om det gick att tävla i martyrskap skulle din mor göra allt för att förlora

Min mor sa: Hjärtat är inte som knäet som kan böjas av fri vilja

Min far sa: Även den tupp som inte gal får se solen stiga

Min mor sa: Men om hönan inte värper serveras hon själv till middag

Athena Farrokhzad