My mother said: You are a dreamer born to turn straight eyes aslant

My mother said: If you could regard the circumstances as extenuating

you would let me off easier

 

 

 

 

My mother said: Never underestimate the trouble people will take

to formulate truths possible for them to bear

My mother said: You were not fit to live even from the start

Translated by Jennifer Hayashida

Min mor sa: Du är en drömmare född att vrida raka ögon sneda

Min mor sa: Om du kunde betrakta omständigheterna som förmildrande

skulle du låta mig komma lindrigare undan

 

 

 

 

Min mor sa: Underskatta aldrig vilka besvär människor gör sig

för att formulera sanningar som är möjliga för dem att uthärda

Min mor sa: Du var inte livsduglig ens från början

Athena Farrokhzad