Inlay

In a dream: shattered against the concrete

foot of a bridge, chopped up by the body of a car

on a wheel-ploughed strip of greenery.

I’m dying, I’m rotting and breeding maggots.

I’m feeding the earth, which was meant to ease the heart.

 

That’s yesterday. Now the moon is like a blister,

my wife is clipping our sleeping daughter’s nails.

I mustn’t be distracted – concentrating,

I slide a mouse trap under the dresser.

As gently as I possibly can,

so that it won’t fire off empty.

© translated by Antonia Lloyd-Jones (courtesy of Wisława Szymborska Foundation)

Inkrustacja

We śnie: roztrzaskany o betonową

nogę mostu, pocięty karoserią

na zoranym kołami pasie zieleni.

Umieram, gniję i rodzę robaki.

Karmię ziemię, która miała koić serce.

 

To wczoraj. Teraz księżyc jak pęcherz,

żona obcina naszej śpiącej córce paznokcie.

Nie mogę się rozproszyć – skupiony

wsuwam pod kredens łapkę na myszy.

Najdelikatniej jak potrafię,

żeby nie strzeliła pusta.

© Łukasz Jarosz, 2014