Summer

The one-legged neighbour is sheltering in the shade

of an old pear tree. For a while I’m convinced

there’s a mouse rustling under the bookcase,

but it’s a piece of plastic straightening itself out.

My father shows me how sweet the fruits

of white mulberry are. There is no death.

© translated by Antonia Lloyd-Jones

Lato

Sąsiad bez nogi chroni się w cieniu

starej gruszy. Przez chwilę myślę,

że pod biblioteczką szeleści mysz,

lecz to kawałek rozprostowującej się folii.

Ojciec pokazuje mi, jak słodkie są

owoce białej morwy. Śmierci nie ma.

© Łukasz Jarosz, Świat fizyczny (Znak, 2014)