Carlsbad

do you feel the longing of the first settlers

when they name conquered lands

with the names of the streets and towns of their native places?

 

sometimes, a letter arrives for them:

Carlsbad Johann Strauss Street 211

 

can you see the small fire

inside their bodies?

© translated by Marek Kaźmierski (Should Not Have Been Born – Trilogy, Off_Press, 2011)

Carlsbad

czy czujesz tęsknotę pierwszych osadników

kiedy nazywają podbite ziemie

imionami ulic i miast z ich rodzinnych stron?

 

czasem przychodzi do nich list:

Carlsbad Johann Strauss Street 211

 

czy widzisz mały pożar

wewnątrz ich ciał?

© Grzegorz Kwiatkowski, Przeprawa (Zeszyty Poetyckie, 2008)