signal

the postman’s steps

the sound of a fax printing

or a recorded message

 

the ringing of a telephone or a doorbell

 

King Herod was here

and killed all the children

 

in the corner a red bicycle

and a teddy bear

 

children scattered across the continents

 

I could accuse them

of DNA plagiarism

 

he could also

accuse them of DNA plagiarism

but he is far below ground and silent

 

holidaying together in Switzerland

in the summer of 1998:

me in my black dress with white polka dots

hair cut in a boyish crop

little Ursula still sucking her thumb

 

little David a little sleepy

and my husband as ever

dressed in poor taste

 

burn the photograph

burn the bicycle and the bear

and the curtains Ursula helped me sew

 

stay away from the cemetery

roll down the blinds

nail the door shut

 

strip naked

approach the mirror

and see how I’ve aged

and how ugly I’ve grown

 

never again to shine

 

never again

to wait

for a signal

 

signal

© translated by Marek Kaźmierski (Should Not Have Been Born – Trilogy, Off_Press, 2011)

sygnał

kroki listonosza

dźwięk drukującego się faksu

albo nagranej wiadomości

 

dzwonek telefonu i dzwonek do drzwi

 

był tu król Herod

i zabił wszystkie dzieci

 

w rogu czerwony rower

i pluszowy miś

 

dzieci rozsiane po kontynentach

 

mogłabym oskarżyć je

o plagiat DNA

 

on również mógłby

oskarżyć je o plagiat DNA

ale jest głęboko pod ziemią i milczy

 

wspólne wakacje w Szwajcarii

latem 1998 roku:

ja w mojej czarnej sukni w białe groszki

obcięta na chłopaka

Urszulka jeszcze ssie kciuk

© Grzegorz Kwiatkowski, Przeprawa (Zeszyty Poetyckie, 2008)